Khoa Chẩn đoán Chức năng

Khoa Chẩn đoán chức năng

Đội ngũ nhân sự:

 • Tổng số CBNV: 16
 • Số lượng bác sĩ: 04
 • Số lượng điều dưỡng: 11

Điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân:

 • Số lượng buồng bệnh: 10

Danh mục trang thiết bị tiên tiến:

 • Máy đo điện cơ
 • Máy đo điện tim GS
 • Máy đo điện não
 • Máy đo công năng phổi
 • Máy đo điện tim thường

Hoạt động chuyên môn:

Kỹ thuật mũi nhọn:

 • Kỹ thuật đo điện cơ
 • Kỹ thuật đo điện tim gắng sức bằng thảm lăn
 • Kỹ thuật đo công năng phổi
 • Kỹ thuật đo điện não

Các dịch vụ:

 • Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật tại khoa theo chỉ định của các khoa lâm sàng