Khoa Chẩn đoán Hình ảnh

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Đội ngũ nhân sự:

 • Tổng số CBNV: 54
 • Số lượng bác sĩ: 19
 • Số lượng điều dưỡng: 30 Kỹ thuật viên

Danh mục trang thiết bị tiên tiến:

 • 11 Máy siêu âm
 • 07 Máy X- quang
 • 02 máy CT
 • 01 Máy MRI 3.0

Hoạt động chuyên môn:

Kỹ thuật mũi nhọn:

 • Lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh đa khoa và phục vụ chuyên khoa

Các dịch vụ:

 • Thực hiện các phương tiện kỹ thuật tạo hình ảnh (siêu âm các loại, X-quang các loại, Cộng hưởng từ MRI, DSA) chẩn đoán, theo dõi điều trị các đối tượng bệnh nhân
 • Phối hợp cùng các khoa lâm sàng can thiệp, sinh thiết, dẫn lưu
 • Là cơ sở đào tạo, huấn luyện về chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh cho các lớp Chuyên khoa sơ bộ, Bác sĩ Chuyên khoa I, bác sĩ chuyên khoa II và các BS, KTV các cơ sở ý tế trong và ngoài quân đội