Khoa Dinh dưỡng

Khoa Dinh dưỡng

Đội ngũ nhân sự:

  • Số lượng bác sỹ: 02
  • Số lượng điều dưỡng/ kỹ thuật viên: 06