Khoa Gây mê hồi sức

Khoa Gây mê hồi sức

Đội ngũ nhân sự:

 • Tổng số CBNV: 69
 • Số lượng bác sĩ: 03
 • Số lượng điều dưỡng: 57

Điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân:

 • Số lượng buồng bệnh:
  • 10 phòng mổ
  • 02 Phòng can thiệp
  • 01 phòng hồi sức sau mổ
 • Số lượng giường bệnh:
  • 17 bàn mổ
  • 02 bàn can thiệp