Khoa Giải Phẫu Bệnh Lý

Khoa Giải phẫu bệnh lý

Đội ngũ nhân sự:

 • Tổng số CBNV: 17
 • Số lượng bác sĩ: 04
 • Số lượng điều dưỡng: 07

Danh mục trang thiết bị tiên tiến:

 • Máy cắt sinh thiết lạnh
 • Máy cắt tiêu bản Microtone
 • Máy xử lý mô

Hoạt động chuyên môn:

Kỹ thuật mũi nhọn:

 • Kỹ thuật chọc hút kim nhỏ (FNA) dưới hướng dẫn siêu âm
 • Kỹ thuật sinh thiết lõi kim dưới hướng dẫn siêu âm
 • Kỹ thuật sinh thiết lạnh trong khi mổ
 • Kỹ thuật sinh thiết các mẫu mô

Các dịch vụ:

 • Chọc hút tế bào, các chất dịch
 • Mô bệnh học
 • Xét nghiệm mẫu sinh thiết cắt lạnh