Khoa Hồi sức tích cực

Khoa Hồi sức tích cực

Đội ngũ nhân sự:

 • Tổng số CBNV: 58
 • Số lượng bác sĩ: 10
 • Số lượng điều dưỡng: 48

Điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân:

 • Số lượng buồng bệnh: 17
 • Số lượng giường bệnh: 38

Danh mục trang thiết bị tiên tiến:

 • Máy đo huyết động EV 1000
 • Máy lọc máu
 • Nội soi KPQ
 • Máy thở cao cấp

Hoạt động chuyên môn:

Kỹ thuật mũi nhọn:

 • CRRT, TPE
 • Kiểm soát huyết động cấp cao
 • Hồi sức hô hấp, theo dõi áp lực nội sọ liên tục (ICP)
 • NSDQ ống soi mềm
 • Kỹ thuật trao đổi oxy qua màng yêu cầu cơ thể (ECMO)