Khoa Huyết học

Khoa Huyết học

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01.07.2016 của Chính phủ, Khoa Huyết học, Bệnh viện Quân y 175 đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và quy định thực hành an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm đối với an toàn sinh học cấp 2. Bản tự công bố Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học đã được đăng tải trên Tạp chí Y học Quân sự, Cục Quân Y, Bộ Quốc Phòng.

Đảm bảo các xét nghiệm thường quy và xét nghiệm chuyên sâu thuộc lĩnh vực Huyết học đáp ứng và phục vụ tất cả các chuyên khoa trong chẩn đoán, điều trị.

Lịch sử hình thành

Khoa xét nghiệm Huyết học, Bệnh viện Quân y 175 được thành lập vào năm 1976 và toạ lạc trong khuôn viên của Bệnh viện, cung cấp dịch vụ xét nghiệm cho bệnh viện và cho một số đơn vị khác thông qua dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán và công tác nghiên cứu. Vì vậy, Khoa xét nghiệm Huyết học, Bệnh viện Quân y 175 phục vụ như là nơi hỗ trợ chuyên môn và đào tạo bao gồm các xét nghiệm tham chiếu từ các bệnh viện tuyến dưới trong Quân đội và từ Quận/Huyện, Tỉnh gửi đến.

Nhân sự:

Tổng quân số: 19 đ/c

Bác sỹ: 05 (CKII 1, CKI 1), KTV: 14 (1 ThS, 11 ĐH, 2 CĐ)

Cơ sở vật chất

Khoa được đầu tư trang bị cơ sở vật chất mới, hiện đại, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của khoa, nâng cao chất lượng phục vụ cho bệnh nhân và khách hàng.