Khoa Huyết học

Khoa Huyết học
Đội ngũ nhân sự:
  • Tổng số CBNV: 21
  • Số lượng bác sĩ: 4
  • Số lượng điều dưỡng: 14