Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Đội ngũ nhân sự:

 • Tổng số CBNV: 18
 • Số lượng bác sĩ: 04
 • Số lượng điều dưỡng: 10 và 04 nhân viên khác

Hoạt động chuyên môn:

Kỹ thuật mũi nhọn:

 • Công tác tiệt khuẩn dụng cụ phẫu thuật
 • Khử tiệt khuẩn trung tâm
 • Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện
 • Giám sát tuân thủ vô khuẩn trong chăm sóc điều trị bệnh nhân
 • Giám sát vệ sinh tay
 • Giám sát vệ sinh môi trường
 • Giám sát quản lý đồ vải
 • Huấn luyện đào tạo kiểm soát nhiễm khuẩn
 • Nghiên cứu khoa học

Các dịch vụ:

 • Tiệt khuẩn dụng cụ
 • Nghiên cứu khoa học