Khoa Lao – Bệnh phổi

 

Khoa Lao và Bệnh phổi

Đội ngũ nhân sự:

 • Tổng số CBNV: 35
 • Số lượng bác sĩ: 09
 • Số lượng điều dưỡng: 26

Điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân:

 • Số lượng buồng bệnh: 14
 • Số lượng giường bệnh: 45

Danh mục trang thiết bị tiên tiến:

 • Máy nội soi phế quản siêu âm

Hoạt động chuyên môn:

Kỹ thuật mũi nhọn:

 • NS P9
 • Sinh thiết xuyên thành ngực dưới hướng dẫn CT
 • Sinh thiết màng phổi
 • Dẫn lưu gây dính màng phổi
 • Chọc dịch màng phổi