Khoa Mắt

Khoa Mắt

Đội ngũ nhân sự:

 • Tổng số CBNV:21
 • Số lượng bác sĩ: 7
 • Số lượng điều dưỡng: 12

Điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân:

 • Số lượng buồng bệnh: 5
 • Số lượng giường bệnh: 27
 • Theo yêu cầu: 01

Danh mục trang thiết bị tiên tiến:

 • Máy Phaco thế hệ mới
 • Laser bao sau – Laser quang đóng
 • Chụp ảnh đáy mắt-Máy đo công suất thủy tinh thể (Yol Master)
 • Kính hiển vi phẫu thuật (Carzeill)

Hoạt động chuyên môn:

Kỹ thuật mũi nhọn:

 • Phẫu thuật phaco

Các dịch vụ:

 • Cửa hàng mắt kính