Khoa Phẫu thuật Chi dưới

Khoa Phẫu thuật Chi dưới

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBNV: 41
  • Số lượng bác sĩ: 22
  • Số lượng điều dưỡng: 21