Khoa Phẫu thuật Chi dưới

Khoa Phẫu thuật Chi dưới

Khoa B1b- Phẫu thuật chi dưới được thành lập ngày 14 tháng 2 năm 2020 theo quyết định số 325/QĐ-BV với tổng số giường viên chế là 80 giường.

Khoa Phẫu thuật chi dưới là đơn vị chuyên môn trực thuộc Viện Chấn thương chỉnh hình/ Bệnh viện Quân y 175

Chức năng

  1. Thực hiện chức năng khám bệnh, điều trị, nghiên cứu khoa học, đào tạo, chỉ đạo tuyến và tham gia hợp tác quốc tế về chuyên ngành chi dưới theo quy định của pháp luật.
  2. Chỉ huy, quản lý cơ quan, đơn vị thuộc quyền

Nhiệm vụ

  1. Khám bệnh, cấp cứu, điều trị bệnh nhân chấn thương, vết thương, bệnh nhân phẫu thuật chỉnh hình ; bệnh lý dị tật thuộc cơ quan vận động chi dưới.
  2. Nghiên cứu khoa học, úng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật phục vụ chuyên ngành chấn thương, chỉnh hình chi dưới và các chuyên ngành liên quan.
  3. Tham gia đào tạo; chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới về chuyên ngành chi dưới.
  4. Tham gia hoạt động hợp tác quốc tế về chuyên ngành chấn thương chỉnh hình.
  5. Tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định Nhà nước.
  6. Sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả thực hiện các mặt công tác theo quy định.
  7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của Giám đốc Viện CTCH.

Nhân lực, dịch vụ cung cấp

Hiện tại, khoa có 44 nhân viên bao gồm 22 bác sỹ với 1 TS, 4 CK2, 2Ths, 13 CK1 và các BS đang theo học Ths, CK1 lại các trường ĐHYD trong TP, 2 BS đang học TS tại HVYQ. Khoa có đội ngũ 22 điều dưỡng trong đó 1CK1, 6 CNĐD còn lại là trình độ cao đẳng.