Khoa Phẫu thuật Chi trên

Khoa Phẫu thuật Chi trên

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBNV: 26
  • Số lượng bác sĩ: 13
  • Số lượng điều dưỡng: 13