Khoa Phục hồi chức năng

Khoa Phục hồi chức năng

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBNV: 20
  • Số lượng bác sĩ: 11
  • Số lượng điều dưỡng: 9