Khoa răng

Khoa Răng

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBNV: 18
  • Số lượng bác sĩ: 10
  • Số lượng điều dưỡng: 8