Khoa Sinh hóa

Khoa Sinh hóa

Đội ngũ nhân sự:

  • Số lượng bác sĩ: 04
  • Số lượng điều dưỡng: 16
  • Số lượng dược sĩ: 01
  • Số lượng kỹ sư: 01

Các dịch vụ:

  • Làm xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch để chẩn đoán theo dõi, điều trị và chăm sóc sức khỏe tại nhà và tại Bệnh viện