Khoa Sinh hóa

Khoa Sinh hóa

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBNV: 23
  • Số lượng bác sĩ: 04
  • Số lượng điều dưỡng: 16
  • Số lượng dược sĩ: 01
  • Số lượng kỹ sư: 01

Danh mục trang thiết bị tiên tiến:

  • Hệ thống xét nghiệm tự động automation
  • Hệ thống xét nghiệm biểu hiện và đột biến gen

Hoạt động chuyên môn:

Kỹ thuật mũi nhọn:

  • Các xét nghiệm tầm soát ung thư sớm và theo dõi điều trị ung thư
  • Các xét nghiệm đột biến gen phục vụ cho điều trị đích trong ung thư phổi, tiêu hóa, tuyến giáp

Các dịch vụ:

  • Làm xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch để chẩn đoán theo dõi, điều trị và chăm sóc sức khỏe tại nhà và tại Bệnh viện