Khoa Tiếp huyết

Khoa Tiếp huyết

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBNV: 14
  • Số lượng bác sĩ: 02
  • Số lượng điều dưỡng: 12

Danh mục trang thiết bị tiên tiến: 

  • Máy tách tiểu cầu tự động
  • Máy định nhóm máu tự động có sàng lọc kháng thể bất thường
  • Máy làm đông nhanh huyết tương
  • Máy ly tâm và rửa hồng cầu, glycerol hóa hồng cầu đông lạnh

Hoạt động chuyên môn:

Kỹ thuật mũi nhọn:

  • Kỹ thuật điều chế khối tiểu cầu gạn tách từ một người hiến