Khoa tim mạch khớp nội tiết

Khoa Tim mạch khớp - Nội tiết

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBNV: 34
  • Số lượng bác sĩ: 14
  • Số lượng điều dưỡng: 20

Điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân:

  • Số lượng buồng bệnh: 15
  • Số lượng giường bệnh: 80

Danh mục trang thiết bị tiên tiến:

  • Máy siêu âm
  • Máy can thiệp ĐMV

Hoạt động chuyên môn:

Kỹ thuật mũi nhọn:

  • Chụp, can thiệp động mạch vành
  • Đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn
  • Siêu âm tim, SH thực quản