Khoa Vi Sinh Vật

Khoa Vi sinh vật

Đội ngũ nhân sự:

  • Tổng số CBNV: 17
  • Số lượng bác sĩ: 02
  • Số lượng điều dưỡng: 03 Điều dưỡng và 12 Kỹ thuật viên

Hoạt động chuyên môn:

Kỹ thuật mũi nhọn:

  • SHPT: định lượng viêm gan B, C; xác định B kháng thuốc, định type B, C
  • Định danh vi khuẩn gây bệnh bằng hệ thống máy Phoenix