Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng ngừa virus corona


Công văn Bộ Y tế về khuyến cáo phòng chống bệnh nCoV tại nơi làm việc

Theo Bộ Y tế

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai, các trường bắt buộc được đánh dấu * Your email address will not be published, required fields are marked

Scroll to top