Ngày 11-2, TP.HCM in, cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới, thẻ cũ có dùng được không?

Với những thẻ bảo hiểm y tế (mẫu cũ) đã được cấp trước ngày 11-2-2022 sẽ vẫn tiếp tục sử dụng để khám chữa bệnh. Thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới được sử dụng song hành với thẻ mẫu cũ và đều có giá trị sử dụng như nhau.

Mặt trước của thẻ BHYT

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội TP.HCM, từ ngày 11-2, Bảo hiểm xã hội TP sẽ thực hiện in, cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới theo quy định tại quyết định số 1666/QĐ-BHXH cho người mới tham gia lần đầu hoặc do mất, hỏng, thay đổi thông tin ghi trên thẻ bảo hiểm y tế.

Thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới có dấu phiên hiệu in sẵn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do trưởng ban quản lý thu – sổ, thẻ thừa lệnh tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký (mẫu thẻ bảo hiểm y tế cũ dấu phiên hiệu của Bảo hiểm xã hội TP do giám đốc Bảo hiểm xã hội TP ký).

Mã số trên thẻ bảo hiểm y tế mới là 10 ký tự mã số của người tham gia, được sử dụng để tra cứu thông tin về thẻ bảo hiểm y tế (thay thế 15 ký tự mã thẻ bảo hiểm y tế hiện hành); không thể hiện địa chỉ người tham gia, chỉ thể hiện nơi cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế; mã mức hưởng bảo hiểm y tế được chuyển xuống cùng dòng thể hiện ngày, tháng, năm sinh, giới tính, mã đối tượng sinh sống; còn lại các nội dung khác vẫn như mẫu thẻ bảo hiểm y tế cũ.

Với những thẻ bảo hiểm y tế (mẫu cũ) đã được cấp trước ngày 11-2-2022 sẽ vẫn tiếp tục sử dụng để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới được sử dụng song hành với thẻ bảo hiểm y tế mẫu cũ và đều có giá trị sử dụng như nhau khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội TP đã thông báo đến Bảo hiểm xã hội các tỉnh, TP trực thuộc trung ương; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân; các cơ sở khám chữa bệnh và các đơn vị quản lý người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn TP để phối hợp thực hiện.

Đại diện Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết những người bị mất, hỏng, thay đổi thông tin ghi trên thẻ bảo hiểm y tế có thể liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội để làm lại thẻ.

Hiện TP.HCM đang quản lý 7,8 triệu thẻ bảo hiểm y tế.

Theo tuoitre

Scroll to top