Những điều cần biết trước khi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (dành cho người đi tiêm chủng)

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với bản thân, là trách nhiệm đối với cộng đồng. Đối với người đi tiêm chủng, nên tìm hiểu những điều cần biết trước khi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để bảo vệ sức khỏe cho chính mình.

Theo BoYte

Scroll to top