Những điều cần biết về bảo hiểm y tế – Kỳ 2

Kỳ 2: Thẻ BHYT hết hạn trong thời gian đang nằm viện điều trị, người bệnh có được hưởng BHYT hay không?

Theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam (công văn 5917/BHXH-CSYT ngày 29 tháng 12 năm 2017) và BHXH Tp. Hồ Chí Minh (công văn 08/BHXH-GĐ1 ngày 02/01/2018) nếu thẻ BHYT hết hạn trong quá trình nằm viện: bệnh nhân chỉ được thanh toán BHYT đến hết giá trị sử dụng của thẻ BHYT, trừ 02 trường hợp:

          – Kiểm tra lại thời hạn thẻ trên cổng thông tuyến của BHXH Việt Nam thẻ đã được gia hạn mới.

          – Hoặc có giấy hẹn cấp thẻ của cơ quan BHXH, hoặc phiếu thu tiền của đại lý bán thẻ thì bệnh nhân vẫn tiếp tục được hưởng BHYT theo hạn mới tương ứng.

          Trong quá trình nằm viện, nếu đến ngày hết hạn thẻ mà không có thông tin đã cập nhật hạn thẻ mới (đã nói trên) đồng thời bệnh nhân vẫn có nhu cầu điều trị tiếp (theo chuyên môn và nguyện vọng của bệnh nhân) thì phần phần chi phí trong hạn thẻ của người bệnh được thanh toán BHYT, phần chi phí phát sinh ngoài hạn thẻ người bệnh thanh toán tự túc.

          Để đảm bảo được hưởng quyền lợi khi đi khám chữa bệnh và đảm bảm thời gian tham gia BHYT liên tục thì người tham gia BHYT có thẻ sắp hết hạn, cần chủ động liên lạc với cơ quan BHXH hoặc các đại lý bán thẻ BHYT để đăng ký gia hạn. Trong trường hợp đang điều trị tại bệnh viện, người nhà bệnh nhân có thể đến cơ quan BHXH hoặc các đại lý bán thẻ BHYT để gia hạn thẻ. Chỉ cần bệnh nhân có giấy hẹn của cơ quan BHXH xác nhận đang chờ cấp thẻ mới thì vẫn được hưởng quyền lợi đầy đủ.

 

Hình 1: Kết quả tra cứu thẻ BHYT đã hết hạntheo tin BV175

theo tin BV175

Scroll to top