Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:”Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của đơn vị Anh hùng, không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”

BVQY175

Scroll to top