Phẫu thuật theo yêu cầu

Bệnh viện Quân Y 175 cung cấp dịch vụ phẫu thuật theo yêu cầu cho mọi đối tượng có và chưa tham gia BHYT có chỉ định cần phẫu thuật, có thể yêu cầu mổ sớm, chọn PTV, chọn các VTYT/các loại hình chăm sóc… theo nguyện vọng và phù hợp với yêu cầu chuyên môn.

Scroll to top