1 bình luận “Quy trình thăm khám

  1. Trả lời
    Huỳnh Ngọc Thanh - 13/05/2020

    Xin chào : bác sĩ
    Cho hỏi bên bệnh viện có cắt bao quy đầu cho nam k? Giữa có bảo hiểm và k có bảo hiểm thì chi phí khác nhau như thế nào? thời gian thực hiện cuộc tiểu phẩu ?

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai, các trường bắt buộc được đánh dấu * Your email address will not be published, required fields are marked