Tạp chí y dược thực hành 175 số 12

Tạp chí y dược thực hành 175 số 12

(10)
Số tạp chí: 12
Ngày xuất bản: 12-2017
Hội đồng biên tập: Bệnh viện Quân Y 175
Tóm tắt nội dung: Tạp chí y dược thực hành Bệnh viện Quân Y 175 hoạt động với tôn chỉ là một tạp chí khoa học giới thiệu, trao đổi kết quả các công trình nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ chuyên môn trong bệnh viện, các bệnh viện trong khu vực và các bệnh viện quân y thuộc tuyến phía Nam. Đóng góp một phần tư liệu tham khảo chuyên ngành trong chẩn đoán và điều trị cho cán bộ chuyên môn ở các tuyến.

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai, các trường bắt buộc được đánh dấu * Your email address will not be published, required fields are marked

Scroll to top