TẬP HUẤN HỒI SINH TIM PHỔI VÀ KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM SARS-CoV-2

 

Quét mã QR để đăng ký tham dự :
Ngày hết hạn đăng ký:11/10/2020

Quét mã QR để vào lớp tập huấn:

Những sai lầm thường gặp trong Hồi sinh Tim Phổi trong bối cảnh dịch COVID-19:

Cấp cứu ngừng tuần hoàn ở bệnh nhân covid-19:

https://www.youtube.com/watch?v=BfN2JuLh4iw&feature=emb_title

Hồi sinh tim phổi cơ bản:

Phiên ngày 15/10/2020

BVQY175