THẠC SĨ, BS LÊ THỊ THU HÀ

ĐẠI TÁ, THẠC SĨ, BS LÊ THỊ THU HÀ 

Chức vụ: Chủ nhiệm khoa Dinh dưỡng

  • Đại tá, Thạc sĩ, BS Lê Thị Thu Hà có trên 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dinh dưỡng.
  • Trong quá trình công tác, BS Thu Hà đã xây dựng khoa Dinh dưỡng trở thành một khoa chuyên môn trực tiếp điều trị, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân để đáp ứng tốt cho yêu cầu về dinh dưỡng của bệnh nhân trong bệnh viện và trực tiếp tham gia nghiên cứu cũng như đề xuất các biện pháp bảo vệ sức khỏe, dinh dưỡng cho bộ đội và bệnh nhân.
  • Trong quá trình công tác, BS Hà có 8 đề tài (cấp quốc gia, cấp ngành và cấp cơ sở) và nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, UBND TP.HCM và các tỉnh cũng như bằng khen, giấy khen của Bệnh viện.