BSCKII. ĐOÀN THANH HẢI

THIẾU TÁ, THẠC SĨ, BSCKII  ĐOÀN THANH HẢI

Chức vụ: Phó chủ nhiệm Khoa Điều trị cán bộ cao cấp Quân đội

Quá trình công tác :

  • 2013: Tốt nghiệp bác sĩ nội trú Học viện Quân y, được điều động công tác tại Khoa điều trị cán bộ cao cấp Quân đội
  • 2020: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa 2 chuyên ngành nội chung, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
  • 2021: Được bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm khoa Điều trị cán bộ cao cấp Quân đội, Bệnh viện Quân y 175