Open post

Súc họng bằng nước muối giúp chống được bệnh do COVID-19 hay không?

Nhiều người cho rằng việc thường xuyên súc họng, rửa mũi bằng nước muối có thể phòng ngừa nhiễm bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho biết, chưa có bằng chứng cho thấy việc thường xuyên nhỏ mũi, súc họng bằng nước muối sẽ bảo vệ bạn chống lại hoặc chữa khỏi bệnh […]

Xem Chi TiếtMore Tag

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 7 8
Scroll to top