ThS. BS NGUYỄN HÀ NGỌC

ThS. BS Nguyễn Hà Ngọc

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm khoa Y học thể thao