Open post

Những hỗ trợ ân tình từ Việt Nam cho cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại Đức: Kết quả của tình hữu nghị, hợp tác bền vững.

Mối quan hệ khăng khít giữa Thành phố Leipzig và Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) một lần nữa lại được thể hiện rõ nét trong hoàn cảnh khó khăn: Bệnh viện Quân y 175 đã hỗ trợ khẩn cấp cho Bệnh viện Saint Georg vật tư y tế phục vụ công tác phòng […]

Xem Chi TiếtMore Tag

Posts navigation

1 2 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Scroll to top