Open post

Tuyển dụng năm 2022

1. NHU CẦU TUYỂN DỤNG: 53 người: – Cử nhân Điều dưỡng: 50 – Cử nhân Y tế công cộng: 03 2. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN: Đối với Điều dưỡng viên tốt nghiệp trình độ Cao đẳng điều dưỡng trở lên. Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ […]

Xem Chi TiếtMore Tag
Open post

Tuyển dụng Điều dưỡng năm 2021

1. NHU CẦU TUYỂN DỤNG: 50 người: – Điều dưỡng viên: 50 2. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN: Đối với Điều dưỡng viên tốt nghiệp trình độ Cao đẳng điều dưỡng trở lên. Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh cần tuyển và có đủ […]

Xem Chi TiếtMore Tag
Open post

Tuyển dụng năm 2019

BỆNH VIỆN QUÂN Y 175 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2019 NHƯ SAU: 1. NHU CẦU TUYỂN DỤNG: 30 người: 2. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN: – Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng, cử nhân điều dưỡng trở lên – Người đăng ký dự tuyển vào làm LĐHĐ tại Bệnh viện phải có phẩm […]

Xem Chi TiếtMore Tag
Scroll to top