Open post

Tuyển dụng năm 2019

BỆNH VIỆN QUÂN Y 175 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2019 NHƯ SAU: 1. NHU CẦU TUYỂN DỤNG: 30 người: 2. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN: – Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng, cử nhân điều dưỡng trở lên – Người đăng ký dự tuyển vào làm LĐHĐ tại Bệnh viện phải có phẩm […]

Xem Chi TiếtMore Tag
Scroll to top