Trần Đức Thắng

Đại tá Trần Đức Thắng

  • Phó Giám đốc Quân sự - Hậu cần Bệnh viện quân y 175
  • Học hàm, học vị: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Thạc sĩ kinh tế.
  • Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai, các trường bắt buộc được đánh dấu * Your email address will not be published, required fields are marked

Scroll to top