Trần Quốc Việt

Đại tá Trần Quốc Việt

  •  Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Kế hoạch Bệnh viện.
  • Học hàm, học vị: Tiến sĩ
  • Danh hiệu: Thầy thuốc ưu tú
  • Chuyên ngành: Hồi sức tích cực
  • Ủy viên Hội đồng biên tập Tạp chí Y Dược thực hành 175.
  • Ủy viên Hội đồng khoa học kỹ thuật Bệnh viện Quân Y 175.
Scroll to top