Trung tâm Ung bướu

Trung tâm chẩn đoán và điều trị ung bướu

Đội ngũ nhân sự:

 • Tổng số CBNV: 74
 • Số lượng bác sĩ: 26
 • Số lượng điều dưỡng: 48

Điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân:

 • Số lượng buồng bệnh: 46
 • Số lượng giường bệnh: 15
 • Theo yêu cầu: 0

Danh mục trang thiết bị tiên tiến:

 • Máy xạ trị gia tốc
 • Máy xạ trị áp sát
 • CT mô phòng
 • 01 Hệ thống máy PET/CT
 • 02 Hệ thống máy SPEC

Hoạt động chuyên môn:

Kỹ thuật mũi nhọn:

 • Chụp PET/CT chẩn đoán
 • Chụp xạ hình gan, xương, tim, tuyến giáp, thận