Trương Đình Cẩm

Đại tá Trương Đình Cẩm

  • Phó Giám đốc Nội Bệnh viện
  • Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
  • Danh hiệu: Thầy thuốc Ưu tú
  • Chuyên ngành: Tim mạch
  • Ủy viên Ban chấp hành Hội Tim mạch Việt Nam
  • Ủy viên Ban chấp hành Hội Tim mạch can thiệp Thành phố Hố Chí Minh
  • Ủy viên Hội đồng biên tập Tạp chí Y Dược thực hành 175.
  • Ủy viên Hội đồng khoa học kỹ thuật Bệnh viện Quân Y 175.