Viện Chấn thương Chỉnh hình

Viện chấn thương chỉnh hình

Đội ngũ nhân sự:

 • Tổng số CBNV: 81
 • Số lượng bác sĩ: 40
 • Số lượng điều dưỡng: 41

Điều kiện chăm sóc, điều trị bệnh nhân:

 • Số lượng buồng bệnh: 23
 • Số lượng giường bệnh: 129
 • Theo yêu cầu: 08

Danh mục trang thiết bị tiên tiến:

 • Máy Monito
 • Máy điện tim

Hoạt động chuyên môn:

Kỹ thuật mũi nhọn:

 • Nội soi khớp vai
 • Nội soi khớp khuỷu
 • Thay khớp háng
 • Nối chi thể
 • Thay khớp háng
 • Nội soi tái tạo dây chằng gối

Các dịch vụ:

 • Khám ngoài giờ
 • Mổ trong ngày
 • Mổ theo yêu cầu